Datový audit - DAKAR

V neděli 2. října 2022 se v předvečer XLIII. ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU v Olomouci konal 1. ročník Datového auditu programu časného záchytu karcinomu plic.

 

Odborný a organizační výbor:

Programový výbor

MUDr. Marcela Koudelková
Předseda programového výboru
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
Odborný garant akce

PhDr. Karel Hejduk
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Ngo

Organizační výbor

MUDr. Marcela Koudelková
Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.
PhDr. Karel Hejduk

Kontakty

HelpDesk NSC
(+420) 770 171 533
podpora.nsc@uzis.cz

S poděkováním prof. MUDr. Miloslavu Ročkovi, CSc. a Radiologické společnosti, za umožnění začlenit akci do každoročního programu ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU.