Reportáž

Účastníky 1. ročníku DAKAR plic byli vedle zástupců Národního screeningového centra převážně zástupci radiologických center. V úvodním příspěvku doc. Hynek Mírka, primář Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň uvedl, že karcinom plic je 4. nejčastěji diagnostikovaná malignita  v ČR a zároveň nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocnění. V roce 2018 bylo u nás 6425 nově diagnostikovaných a 5275 zemřelých. Zatímco u mužů incidence lehce klesá, u žen výrazně roste. 85 % případů souvisí s kouřením. Konstatoval, že nádor je preventabilní a prevence je lepší a levnější než léčba pokročilých stádií, proto  musí jít screening ruku v ruce s motivací zapojených  osob zanechat kouření.

V dalším příspěvku popsal dr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra, cestu od rozhodnutí ministra zdravotnictví v březnu 2019 k zahájení přípravy programu a dosažení konsensu všech relevantních odborných společností nad jeho realizací přes rozpracování návrhu programu a vytvoření všech dílčích metodických materiálů až po zavedení organizovaného programu časného záchytu karcinomu plic v ČR od ledna 2022.

Dr. Marcela Koudelková, koordinátorka programu, představila navržený algoritmus programu, vstupní kritéria a hlavně cestu osoby zařazené do programu. Tato začíná u praktického lékaře, který oslovuje svoje pacienty a následně odesílá k pneumologovi. Plicní lékař provede specializované došetření a odešle pacienta na LDCT (nízkodávkové CT) do akreditovaného radiologického centra. Paní doktorka představila webovou stránku programu https://PrevenceProPlice.cz/, kde pacienti a lékaři najdou všechny potřebné informace o programu. Tímto symbolicky odstartovala každoroční tradici DAKAR plic, která se bude konat vždy v předvečer  Českého radiologického kongresu.

V rámci dalšího příspěvku s názvem Datový audit programu v praxi dr. Ondřej Májek, vědecký vedoucí NSC, přednesl příklady prvních výsledků programu v praxi na základě dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb, dále vyhodnocených údajů z dotazníků, které obdržely zapojené osoby od pneumologů a také na základě klinických údajů z radiologických pracovišť. Představil separátní analýzy dat z jednotlivých zdrojů. Pozitivní bylo, že do programu bylo k 19. 9. 2022 zařazeno 891 pacientů. Na základě vstupního vyšetření mělo 68 % pacientů negativní výsledek LDCT, přibližně 27 % pacientů mělo neurčitý výsledek a téměř 5 % pacientů mělo výsledek pozitivní. 42 pacientů (4,7 %) s neurčitým výsledkem bylo následně referováno ke kontrolnímu vyšetření. Na základě posledního vyšetření mělo již 71 % pacientů negativní výsledek.

Dalším přednášejícím byla Mgr. Renata Chloupková, datová analytička NSC ÚZIS ČR, která seznámila účastníky s výsledky datového auditu a shrnula zkušenosti s webovou aplikaci pro sběr dat – eREG. Informovala o plánovaných změnách, které budou aplikovány v nejbližší době.

Důležitou částí byl vstup radiologů a jejich první zkušenosti z klinické praxe. O své první dojmy se podělili zástupci radiologických center: dr. Eva Kočová z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a dr. David Girsa z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a primář Jiří Weichet z Nemocnice Prachatice.

Poslední sdělení bylo praktickým doporučením – Jak správně hodnotit nálezy: Otázky a odpovědi, které prezentoval docent Hynek Mírka. V závěru proběhla živá diskuze a cílem je implementovat maximum podnětů při sběru dat.