Informační zdroje

PREVON 2021 – seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic

Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic. Všechny prezentace z tohoto bloku jsou k dispozici v PDF formátu. Videozáznam celého bloku je k dispozici ve videogalerii konference PREVON.

Přejít na zdroj

Program časného záchytu karcinomu plic na webu ČPFS

Informace k programu na webu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Přejít na zdroj

Novotvary 2018

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežití.

Přejít na zdroj

Svod.cz

Interaktivní analytický prohlížeeč epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Přejít na zdroj