Intervence k odvykání kouření

Napříč všemi odbornostmi bude zdůrazňována důležitost odvykání kouření i za použití informačních materiálů. Je dán důraz na vazbu kouření s nádory plic. Vždy je potřeba edukovat pacienta k abstinenci od kouření (aktivního i pasivního). V případě, že pacient abstinuje, snažíme se o prevenci relapsu. Důležité je krátkou intervencí motivovat pacienta a nabídnout specializovanou pomoc.

Kontakty a vhodné materiály jsou k dispozici na webu www.slzt.cz.

Aktuální nabídka kurzu 15/22 Léčba závislosti na tabáku

Vážení,

dovolujeme si Vám nabídnout účast na odborném kurzu pořádaném  Českou lékařskou komorou ve spolupráci s prof. MUDr. Evou Králíkovou, CSc.

Datum: sobota 26. 3. 2022 od 9.00 hod.

Délka: 8 hodin

Kredity: 6

Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, 190 00 Praha 9

PŘIHLÁŠKA: ČLK > / Vzdělávání / Kurzy ČLK (lkcr.cz)

Účastnický poplatek: 800 Kč

Číslo účtu: 19-1083620217/0100

variabilní symbol: 1522

 

Těšíme se na Vaši účast.

oddělení vzdělávání ČLK