Odborné publikace

2022

Hynek Mírka, Martina Koziar Vašáková, Ivana Čierná-Peterová, Jana Skřičková, Petr Šonka, Bohumil Seifert, Marcela Koudelková, Karel Hejduk, Ondřej Ngo, Renata Chloupková, Ondřej Májek. Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v ČR, výsledky prvního datového auditu Onkologie 2022: 16(6): 327-331 | DOI: 10.36290/xon.2022.069