Sběr dat

Sběr dat lze rozdělit do několika částí – data z Národního zdravotnického informačního systému ÚZIS ČR (vykázané zdravotní výkony v rámci Národního registru hrazených zdravotních služeb, zhoubné nádory vykazované v Národním onkologickém registru), údaje z dotazníku pacienta vyplněného společně s ambulantním pneumologem, klinická data předaná radiologickým pracovištěm.

Podrobné informace ohledně sběru dat najdete v dokumentu Monitoring populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic  (pdf, 400 kB).