Popis programu

Praktický lékař nebo plicní lékař vám vysvětlí podrobnosti probíhajícího screeningového programu a proč vám navrhuje se do programu zapojit.

V případě, že budete souhlasit, budete objednán(a) k plicnímu lékaři (pneumologovi). Nemusíte se ničeho bát. Plicní lékař se vás vyptá a sepíše s vámi anamnézu a provede standardní vyšetření plic. V případě, že kouříte, tak si pohovoříte o vašem kouření a bude vám nabídnuta pomoc v odvykání kouření.

Abychom mohli program řádně vyhodnotit, bude důležité vyplnit krátký dotazník a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (v. 2.0) (pdf, 290 kB). Tento dotazník vám předá plicní lékař a pomůže vám s jeho vyplněním. Dotazník pak společně se žádankou na CT odevzdáte na radiologickém pracovišti.

Plicní lékař vám dá kontakt na nejbližší akreditované radiologické pracoviště. Tam vám udělají vyšetření nízkodávkovým CT, tzv. LDCT (z anglického low dose computed tomography), které využívá nízké dávky záření, takže se nemusíte ničeho obávat. Zapojená radiologická pracoviště prošla povinnou akreditací a vyšetření provedou specialisté v daném oboru. Odborný lékař – radiolog zhodnotí a popíše výsledek a předá jej ambulantnímu plicnímu lékaři, případně praktickému lékaři.

V případě, že bude výsledek:

  • Negativní: probere s vámi výsledek vyšetření a naplánuje vám následující CT v doporučeném schématu screeningového vyšetření, tj. vyšetření za 1 nebo 2 roky.
  • Neurčitý: patrně vám doporučí opakované LDCT, tj. vyšetření obvykle v rozmezí 6–8 týdnů až 1 rok.
  • Pozitivní: zajistí vám další dovyšetření a domluví konzultaci na specializovaném pracovišti.
  • Jiný nález (jiné plicní onemocnění): zajistí dovyšetření a převezme si vás do péče.